Den 22 November kl 19 har vi återigen glädjen att kunna bjuda in till en engagerande föreläsning.

Föreläsningen är öppen för alla och är kostnadsfri.

Anmälan senast 20 September via följande länk: https://forms.office.com/e/r4zcY0vPmT

Plats: Elof Lindälvs gymnasie, sal A31, bakre entrén, Kungsbacka

Therése Starast är Hjärnkollambassadör och berättar utifrån egen erfarenhet hur det är att vara mamma till ett barn med ADHD och autism och hur hon själv med tiden drabbades av psykisk ohälsa och utmattning.

Hon delar med sig av sin historia, sina strategier och verktyg. Hon berättar om sin erfarenhet av bemötande från skola och vården. Ni får också höra om hur dessa diagnoser kan leda till annan psykisk ohälsa som ångest, depression och självskadebeteende.

Therése vill inge hopp till anhöriga om att det går att leva ett gott liv och må bra, trots psykisk ohälsa och svårigheter på vägen.