Välkommen till Attention Kungsbacka

Vi kämpar tillsammans för ett fungerande liv med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som adhd, autismspektrumtillstånd AST, Tourettes syndrom och språkstörning.


facebook button pins
Följ Attention Kungsbacka på Facebook
Följ Attention Kungsbacka på Instagram

Aktuellt just nu

Föreläsning om problematisk skolfrånvaro

Här kan du ta del av en digital föreläsning om problematisk skolfrånvaro från 2022-10-25. Filmen visar den första delen av […]
Läs mer 

Bli medlem

Vill du också delta i vår gemensamma kamp för att personer med NPF ska få ett fungerande liv? Då är […]
Läs mer 

Medlemsträffar

Normalt sett har vi medlemsträffar den första torsdagen varje månad med uppehåll under julhelgerna och sommaren. All aktuell information och […]
Läs mer 
Fler uppdateringar
Kungsbackaån. Foto: Maria Brink