Välkommen till Attention Kungsbacka

Vi är en lokalförening i Kungsbacka som arbetar för att alla med NPF i kommunen ska få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället.

Föreningen öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän.
Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten.

Vi har mycket att lära av varandra. vi kan stötta varandra i svåra situationer.
Du är inte ensam!


Vad vi kan erbjuda

 • Studiecirklar
 • Anhörigträffar
 • Utbildningar
 • Medlemsaktiviteter

Verksamheten i föreningen styrs av medlemmarnas intressen, idéer och engagemang.
Kom till oss med förslag!


Attention – för bättre villkor

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma inom området.

Vi arbetar aktivt för att alla berörda ska få de stöd de har rätt till i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Med information och utbildning ökar vi förståelsen för de speciella behov som personer med NPF har.


Våra viktigaste uppgifter

Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar för:

 • Att skapa nätverk och stödgrupper
 • Att öka förståelsen för personer med NPF genom information och utbildning
 • Tidig upptäckt och rätt utbildning, stöd och behandling
 • Rätten till utbildning och jobb
 • Tydligare lagreglering av rättigheter
 • Forskning och metodutveckling
 • Att förmedla erfarenheter och resultat av medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning