Den första onsdagen varje månad har vi medlemsträffar. Vi kommer i höst pröva att ha olika teman för varje träff. Vi träffas vanligtvis i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Energigatan 9 vid kl 18. Anmälan till info@kungsbacka.attention.se

Varmt välkomna!

  • 6 September – Tema Skola
  • 4 Oktober – Tema Yngre barn
  • 1 Nov – Tema Mor- och farföräldrar