Föreläsning om problematisk skolfrånvaro

Här kan du ta del av en digital föreläsning om problematisk skolfrånvaro från 2022-10-25.

Filmen visar den första delen av föreläsningen på Kungsbacka bibliotek från oktober 2022 utifrån en studie (Mälardalens högskola) kring problematisk skolfrånvaro i Kungsbacka kommun under 2021 och nuvarande forskning/erfarenhet.

Studien finns tillgänglig på https://npfochpsykiskohalsa.wordpress…

Syftet var att kartlägga och utifrån slutsatser föreslå konstruktiva åtgärder för att hjälpa elever med särskilda behov i skolan och stötta lärare i deras arbete.

Föreläsningen innehöll två delar:

  • Studie kring elever med problematisk skolfrånvaro i Kungsbacka kommun
  • Vägen tillbaka – Riksförbundet Attentions nya arvsfondsfinansierade projekt

Här finns en kopia på bilderna som visades (innehåller både delarna).