Vill du också delta i vår gemensamma kamp för att personer med NPF ska få ett fungerande liv? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Attention!

Ditt medlemskap är otroligt värdefullt och gör det möjligt för oss att sprida kunskap om NPF, att växla upp vårt påverkansarbete och att kunna erbjuda en gemenskap ute i våra lokalföreningar.